MAKINEN PRINTZIPIOAK


====MOTORE TERMIKOAK==

== Oinarrizko apunteak:

Oinarrizko apunteak

Motorearen ziklo teorikoa (P-V diagragrama):

Motorearen ziklo teorikoa (gazteleraz)
Diesel zein Otto(Gasolina) motore baten P-V diagrama agertzen da, azalpen eta guzti. Fotokopian duzuen ziklo teorikoaren informazioa betetzeko balio dizue (Prozesu adibatiko, isotermiko, isokoro edo isobarikoa den jakiteko).

P-V diagramaren laburpena

PV diagrama

Ariketa ereduak:

Ariketa eredua

Makina termiko ariketa eredua
Ariketa eredua 2006

Ariketa eredua 2005

Ariketa eredua 2004

Ariketa eredua 2003 2b

Ariekta eredua 2003 2

Ariketa eredua 2003 1b

Ariketa eredua 2003 1

Ariketa eredua 2002 2b

Ariketa eredua 2002 2

Ariketa eredua 2002 1b

Ariketa eredua 2002 1


====HOZKAILUAK ETA BERO PONPAK====
Apunteak bero ponpak

====MAKINA ELEKTRIKOAK====
Apunteak:
Elektrizitatearen inguruko oinarrrizko printzipioak (klasean emandakoa), ez da materia bezala sartzen baina beste gauza batzuk ulertzeko beharrezkoa da.
Oinarrizko printzipioak

Maquina elektrikoen inguruko orokortasunak. Gelan entregaturako apunteak.
Makina elektrikoak

Korronte zuzeneko motoreen inguruko teroria, ezaugarri nagusiak, funtzionamendua etab. Klasean emanda eta apuntatakoa gehiena. (Igotzeko oraindik)

Eroale baten egindako indarra, azalpenak eta formulak, bai eroale zuzen bati aplikatua bai espira karratu bati aplikatua. Klasean emana, koadernoan idatzita.

Eroale baten gainean eginiko indarra

Fluxu elektromagnetikoaren kontzeptua, funtzionamendua eta kalkulua. Eremu elektroeragile induzitua edo elektromagnetiko induzitua beharrezkoa ezagutzea.
Fluxu elektromagnetikoa

Tranformadoreen funtzionamendua eta kalkuluak.
Transformadoreak


Indar elektroeragile induzitua

Potentzia, galeren eta abarren kalkulua. Apunteetan klaseetan emanda.
Korrronte zuzeneko motorrak

Korronte zuzeneko motoreen ariketak eta ebazpenak
Korronte zuzeneko motoreak - Ariketak
Korronte zuzeneko motoreak-Ariketa ebazpena

Motorraren egonkortasun grafikoa, abio momentua eta momentu izendatua. Motorearen faseak:
Motorraren egonkortasuna

Korronte alternoko motoreei dagokiona.
Eremu magnetiko birakaria

Makina asinkronoak

Makina asinkronoak M-V grafikoa